// 
 // 


Ресурси


ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

В "БОКАЛ" работят утвърдени специалисти в строителството, финансите, маркетинга и мениджмънта. Компанията поощрява служителите си да бъдат креативни, отговорни и целеустремени. Насърчава екипния подход и професионализма в работата на всички нива.

В моментa във фирма "БОКАЛ" са наети 118 строителни работници и инженери, от които:

•    Ръководители и техници строителство и архитектура /строителни инженери/
•     Аналитични специалисти /геодезист, инженер – конструктор в строителство/
•    Административен персонал /технически изпълнители, технически сътрудници/ 
•    Строителни работници

Във фирмата има изградено специално звено за техническото обслужване на проектите, което отговаря за изготвянето на строителните бюджети, доставката на материалите и координирането на строителството с техническите служби на общините, както и с предприятията за доставка на вода, ток, парно и газ.

За всеки от настоящите и бъдещи проекти се назначава проектен мениджър, който отговаря за спазването на графиците и контрола върху строителните разходи. Освен това има назначени технически ръководители, които осъществяват директен контрол върху строителния процес. Фирмата има собствени бригади за почти всички строителни дейности, но използва и подизпълнители за специализирани дейности като монтажа на електро-, вентилационна и климатична инсталации.

Във фирмата има и звено за комплексно обслужване на клиентите, което отговаря за презентирането на новите обекти, подготовка и подписване на договорите с клиентите, нотариално финализиране на продажбите и въвеждането на клиентите във владение на закупените от тях жилища. Звеното осъществява и следпродажбено обслужване на клиентите, включващо извършването на довършителни работи.


МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

За обезпечаване качественото и навременно изпълнение на строителните процеси "БОКАЛ" разполага със собствена материално-техническа база, която включва:

•    Кулокранове – различни модели           
        - Linden Comansa 5LC 5010 
        - Liebherr 60k/43к
•    Комбиниран колесен багер "JCB" 3CX       
•    Автомобили – бордови и самосвали       
•    Автомобили – бордови с кран Palfinger 9м       
•    Машина за замазки                   
•    Машини за мазилка                   
•    Мачтови подемници                   
•    Множество инструменти и машини свързани с технологията на целия строителен процес.
Освен използването на класическите общоизвестни строителни методи, "БОКАЛ" се стреми все повече да прилага нови системи и технологии в строителството.  Чрез използването на кофражна техника PERI и NOE фирмата модернизира технологията на своето строителство, а изпълняваните от нас обекти придобиват истински европейски облик.         
Използването на системни кофражи допринася за отличното качество на получавания монолитен бетон, както и за високата производителност на труда.
Към момента "БОКАЛ" разполага с 450 м2 кофраж за вертикални елементи и 3700м2 кофраж за плочи тип „МУЛТИФЛЕКС” на „PERI”. Фирмата прилага технологията на “PERI” за кофраж на плочи с кофражни маси и предлага възможност за изпълнение на нестандартни кофражи.
Анкета
Кой фактор е водещ при решението Ви за покупка на жилище?

Цена
Локация
Инфраструктура
Качество на строителството

Гласувай
[Виж резултатите]

За контакти:  гр. София, ул. Будапеща 65 +359 (02) 931 80 17   e-mail: office@bokal.bg