// 
 // 


Подобряване на условията и организацията на труда в СД "Бокал - С - Боков и Сие"

 

На 29.11.2013 г. СД „Бокал – С - Боков и Сие”   проведе началната пресконференция по договор за безвъзмездна финансова помощ с Агенция no заетостта, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г. по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд” с наименование на проекта: Подобряване на условията и организацията на труда в СД „Бокал - С - Боков и Сие".


Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ възлиза на 102 575,77 лева, а продължителността му е 12 месеца. По време на събитието ръководителят на проекта представи предвидените дейности и целевите групи по проекта, както и екипа, който ще участва при изпълнението му.

Вниманието на проекта е насочено към целева група, представляваща служители на фирмата - 147 човека, чрез закупуване на лични и колективни средства за защита,      специално работно облекло на служителите, модернизиране на работната среда и  извършване     на     анализ     на    състоянието     и проектиране    на    организацията    на    трудовата дейност, който ще допринесе за рационалното използване     и     организация     на     трудовите, материалните и финансови ресурси.


Участие в събитието взеха представители на кандидата, негови партньори, журналисти и други.


Проект BG051PO001-2.3.03-0838 с наименование „Подобряване на условията и организацията на труда” е финансиран по Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 чрез Европейски социален фонд
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския  социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „СД „Бокал-С-Боков и Сие” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.
 
 
„Инвестира във вашето бъдеще”
 


Сграда Явор с Акт 16

На 27.03.2013 г. фирма БОКАЛ добави още едно бижу към своята съкровищница от реализирани проекти. Жилищна сграда Явор официално получи своето Разрешение за ползване,...
още
Сградата ни в ж.к. Полигона вече с Акт 16

От 23.07.2012 г. жилищната ни сграда в ж.к. Полигона бе официално въведена в експлоатация с Разрешение за ползване. Проекта впечатлява със своята подчертана...
още
Нов жилищен проект в ж.к. Младост 1А

Започна строителството на най-новия ни проект, а именно масивна жилищна сграда, разположена в ж.к. Младост 1А, ул. „Ана Ахматова” №21. Обектът съчетава съвременна...
още
Новa жилищнa сграда в ж.к. Зона Б-4

Стартираха продажбите на имоти в най-новия ни жилищен проект, а именно кокетна шестетажна сграда, разположена в кв. Зона Б-4, ул. „Овче поле” №136. Обекта предлага...
още
Завършен обект в ж.к. Красно село

Жилищна сграда „Хубча” е поредния успешно завършен проект на фирма „Бокал”, който наскоро получи своето Разрешение за ползване. Сградата е ситуирана в един от...
още
Заменете с лекота старото жилище за ново

  Уважаеми собственици, Коректните и дълготрайни взаимоотношения с клиента са били винаги приоритет във фирмената политика на БОКАЛ....
още
Участие в конкурса "Сграда на годината"

Скъпи приятели, Сграда "ЯВОР" е един от участниците в таз годишния национален конкурс "Сграда на годината", в категория "Жилищни сгради и комплекси"....
още
Подобряване на условията и организацията на труда в СД "Бокал - С - Боков и Сие"

  На 29.11.2013 г. СД „Бокал – С - Боков и Сие”   проведе началната пресконференция по договор за безвъзмездна финансова помощ с Агенция no заетостта,...
още
Нов обект - комплекс "Слънчогледи"

През месец декември 2014 г. стартирахме продажбите в най-новия ни проект - комплекс "Слънчогледи" , находящ се в ж.к. Студентски град. Комплексът е от затворен...
още
ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Постигането на висока енергийна ефективност е един от приоритетите на фирма "Бокал" при реализацията на най-новия ни проект комплекс "Слънчогледи" . За целта...
още
Анкета
Кой фактор е водещ при решението Ви за покупка на жилище?

Цена
Локация
Инфраструктура
Качество на строителството

Гласувай
[Виж резултатите]

За контакти:  гр. София, ул. Будапеща 65 +359 (02) 931 80 17   e-mail: office@bokal.bg